Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 21 april 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 14 april 2020, nr. 15

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Uitspraak van de Rechtbank Gelderland d.d. 16 maart 2020 inzake het beroep dat is ingesteld tegen het niet tijdig beslissen inzake een inzageverzoek op 24 juli 2019

Besluit:

  • Kennisgenomen van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van d.d. 16 maart 2020 inhoudende de gegrondverklaring van het beroep dat is ingesteld tegen het niet tijdig beslissen inzake een inzageverzoek van de aanvrager op 24 juli 2019.
  • Niet in verzet gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: L. Wielink