Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 28 april 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 21 april 2020, nr. 16

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk