Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 25 augustus 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 14 juli 2020, nr. 30

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vaststelling bestemmingsplan Jachthuisweg 18

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan Jachthuisweg 18 gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

3. Principeverzoek functiewijziging Misterweg 25c naar wonen

Besluit:
Medewerking verleend aan het principeverzoek om af te wijken van het bestemmingsplan voor de locatie Misterweg 25c, om op deze locatie 10 appartementen mogelijk te maken.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

4. Principeverzoek inzake de bouw van een bedrijfshal, Bataafseweg ongenummerd nabij 4b te Winterswijk

Besluit:

  • Medewerking verleend aan het principeverzoek voor de bouw van een bedrijfshal en hiervoor de partiële herziening op te stellen nadat aan de voorwaarden is voldaan.
  • Aanvrager uitnodigen een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen voor de bouw van een bedrijfshal van 137 m2 na afronding van de partiële herziening van het bestemmingsplan.
  • Aanvrager meedelen dat alle huidige bebouwing van het perceel dient te worden verwijderd alvorens hij aan de nieuwbouw van de bedrijfshal begint.
  • Aanvrager gelijktijdig melden dat de bouw van een bedrijfswoning afhankelijk wordt gesteld van de uitkomst van de volwaardigheidstoets van zijn bedrijfsvoering.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: F. Zuijdweg

5. Koop-gebruiksovereenkomst ‘Vrijheidspark Winterswijk’

Besluit:
De koop-gebruiksovereenkomst ‘Vrijheidspark Winterswijk’ aangaan tegen de voorwaarden zoals genoemd in deze nota.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: V.J.C. Jakobs

6. Vaststelling bestemmingsplan Bumerweg 6c

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Bumerweg 6c’ ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Caglayan