Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 11 februari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 4 februari 2020, nr. 6

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Voortgang opgave Winterswijk Drempelvrij

Besluit:

  • De inclusie-agenda Winterswijk Drempelvrij vastgesteld.
  • De raad voorstellen kennis te nemen van de inclusie-agenda Winterswijk Drempelvrij en deze aan te merken als startpunt voor de tweede fase van de opgave Winterswijk Drempelvrij.
  • De raad voorstellen in te stemmen met het procedurevoorstel van de opgave Winterswijk Drempelvrij.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: K. Wolterink

3. Spoorwegovergang Klandermansweg

Besluit:
De raad voorstellen de spoorwegovergang in de Klandermansweg aan de openbaarheid te onttrekken.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M. de Jong

4. Vervallen inkooprondes Wmo- en Jeugdhulp

Besluit:

  • De inkoopronde van 1 juli 2020 volledig laten vervallen.
  • De inkoopronde van 1 april 2020 laten vervallen voor Wonen en logeren (perceel 3).

 
Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

5. Aanstelling adviseur Boogie Woogie

Besluit:
Voor Boogie Woogie een adviseur aan te stellen tot 1 oktober 2020 en in te stemmen met de opdrachtomschrijving.
 
Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: R. Ansink

6. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost Gelderland d.d. 13 februari 2020

Besluit:
Met inachtneming van enkele aandachts- en adviespunten ingestemd met de aan de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: A.J.C. Mauritz