Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 25 februari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 18 februari 2020, nr. 8

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Uitspraak rechtbank over een omgevingsvergunning voor de bouw van opslagruimte aan de Huppelseweg 4 te Winterswijk

Besluit:
Kennisgenomen van de uitspraak inhoudende dat het beroep ongegrond is verklaard en de omgevingsvergunning in stand is gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: F. Zuijdweg

3. Beantwoording raadsvragen inzake wonen voor senioren

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van vragen conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

4. Project Cirkelregio De Achterhoek

Besluit:

  • Deelnemen aan het project Cirkelregio De Achterhoek.
  • De gevraagde cofinanciering verstrekken.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep

5. Monument 2020

Besluit:

  • Het verzoek van Stichting Monument 2020 om een financiële bijdrage afgewezen.
  • Het Monument 2020 dat tot stand wordt gebracht door Stichting Monument 2020 als schenking aanvaard.
  • Het Monument 2020 wordt opgenomen in het reguliere onderhoudsplan voor kunstwerken in de openbare ruimte.
  • Gehoor gegeven aan het verzoek van de stichting om tijdens de Dodenherdenking fakkels te ontsteken bij het monument.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder