Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 11 februari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 4 januari 2020, nr. 5

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Bestemmingsplan Binnenboomweg 4

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Binnenboomweg 4’ vast te stellen overeenkomstig het plan zoals dat ter inzage heeft gelegen, een en ander vervat in het GML-bestand:
NL.IMRO.0294.BP1907BGBINNENBWG4-VA01 met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de GBKN.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T. Schopman

3. Bezwaarschrift tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van een paardenkastanje op de locatie Berberislaan 117

Besluit:

  • De overwegingen en het advies van de commissie Bezwaarschriften overgenomen.
  • Het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
  • Het bestreden besluit van 26 augustus 2019 in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: R. Vervoort