Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 14 januari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 7 januari 2020, nr. 1

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Aanvraag subsidie ontmoetings- en participatiecentrum ’t Gasthuus

Besluit:
Een éénmalige projectsubsidie toegekend uit het innovatiefonds van maximaal € 99.500 aan Stichting ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk voor het realiseren van een Ontmoetings- en participatiecentrum voor ouderen, onder voorwaarde dat de definitieve onderbouwing voor de cofinanciering is aangeleverd en door de accountant is goedgekeurd.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

3. Beslissing op bezwaar tegen het besluit om spoedeisende bestuursdwang toe te passen na een asbestbrand aan de Iepenstraat 16

Besluit:
Het bezwaarschrift dat is ingediend tegen het besluit van 29 mei 2019 om spoedeisende bestuursdwang toe te passen na een asbestbrand aan de Iepenstraat 16 ongegrond verklaard. Het verzoek om kostenvergoeding
afgewezen. Dit conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P. van Dijk