Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 29 juni 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 23 juni 2020, nr. 26

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 10 juli 2020) van het college van B en W d.d. 23 juni 2020, nr. 27

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Zienswijze fusie Habion - Bouwvereniging Onze Woning

Besluit:
De zienswijze indienen conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

4. Locatiekeuze nieuw bedrijventerrein Winterswijk

Besluit:

  • Het rapport ‘Locatiekeuze-onderzoek nieuw bedrijventerrein Winterswijk’, uitgevoerd door adviesbureau BRO, vastgesteld.
  • De locatie ‘Tuunterveld’, zoals beschreven in het locatiekeuze-onderzoek, vastgesteld als voorkeurslocatie van het college voor ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein.
  • Dit besluit ter inzage leggen, met ingang van 3 juli, voor een periode van 8 weken.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink