Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie tot 10 juli) d.d. 23 juni 2020

1. Lokale preventiecoalitie met Menzis in het kader van de Gecombineerde Leefstijlinterventie

Besluit:
De overeenkomst met Menzis in het kader van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) ondertekenen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld