Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 10 maart 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 3 maart 2020, nr. 10

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 11 maart 2020

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Wijziging aangewezen koopzondagen 2020

Besluit:
De voor 2020 aangewezen koopzondagen gewijzigd door de zondagen 5 juli en 30 augustus als koopzondag in te trekken en in plaats hiervan de zondagen 24 mei en 23 augustus als koopzondag aan te wijzen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink

4. Actualisatie archeologiebeleid

Besluit:
De raad voorstellen het archeologiebeleid ‘Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk’ en de bijbehorende uitvoeringsagenda vast te stellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar:K. Meinderts