Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 18 maart 2020

1. Uitstel betaling gemeentelijke belastingen 2020 voor ondernemers

Besluit:
De uiterste termijn voor het betalen van de gemeentelijke belastingaanslagen over 2020 voor ondernemers vastgesteld op 30 september 2020.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: P.J. Visser

2. Voorschotbetalingen culture instellingen en zwembad Jaspers in verband met corona
crisis

Besluit:

  • De voorschotbetalingen van het 2e kwartaal zo snel mogelijk uitbetalen.
  • De voorschotten van het 3e kwartaal op verzoek uitbetalen en als voorwaarde te stellen dat:
        a. instellingen aantonen welke inspanningen worden geleverd om kosten onmiddellijk terug te brengen en in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn voor de wat langere termijn;
        b. instellingen aangeven op welke rijksmaatregelen (noodfonds, compensatieregelingen e.d.) een beroep wordt gedaan en welke financiële ruimte dit biedt.
  • Voor instellingen die per half jaar een voorschot krijgen een maatwerkoplossing bieden waarbij de voorwaarden zoals onder 2b gelden.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat,  E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: E. Abbink