Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 19 maart 2020

1. Tijdelijke verruiming winkelopenstelling supermarkten op zondag i.v.m. coronacrisis

Besluit:
Zolang als de noodverordening van de VNOG van kracht is gedogen dat supermarkten op zondag vanaf 08.00 uur geopend mogen zijn.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: G.J. Krosenbrink