Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 20 maart 2020

1. Tijdelijk gedogen detailhandel Koningsweg 40-42

Besluit:
Ingestemd met het tijdelijk gedogen van detailhandel in groente en fruit op de locatie Koningsweg 40-42 te Winterswijk.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: L. Roeterink