Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 3 maart 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 25 februari 2020, nr. 9

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Portefeuille wethouder Tannemaat, aanpassing regeling vervanging wethouders en burgemeester en vertegenwoordiging gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden door wethouder Tannemaat

Besluit:

  • De portefeuille van wethouder Tannemaat en de vervanging van de wethouders en de burgemeester vastgesteld conform voorliggende nota.
  • De raad voorstellen wethouder Tannemaat te benoemen als:
    • lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost-Nederland;
    • lid van het Algemeen Bestuur van het Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers;
    • plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek.
  • Wethouder Tannemaat benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost-Achterhoek.
  • Wethouder Tannemaat benoemd als afgevaardigde in samenwerkingsverbanden en overlegstructuren conform voorliggende nota.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur