Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 3 maart 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 25 februari 2020, nr. 8

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Aanbestedingsstrategie Gaxel Grens/zWork Center

Besluit:
De aanbestedingsstrategie Gaxel Grens/zWorkCenter d.d. 2812020 vastgesteld met als uitgangspunten:

  • de gemeenten gaan het gebouw niet zelf realiseren en niet investeren;
  • de gemeentelijke rol is voorbereidend en faciliterend;
  • bij de aanbesteding wordt uitgegaan van eigendomsoverdracht van grond, niet van erfpacht;
  • de omschreven tenderstrategie met marktconsultatie.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: R. Nijland