Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 19 mei 2020 b

1. Ontwikkeling toekomstbestendig Boogiewoogie

Besluit:
De raad voorstellen de activiteitensubsidie voor Boogie Woogie niet in 1 keer te verlagen vanaf 2022, maar gefaseerd af te bouwen met € 50.000 per jaar naar het gewenste niveau met ingang van 2023.
 
Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink