Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 15 september 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 8 september 2020, nr. 38

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Woonvisie Winterswijk 2020-2025 Passend en duurzaam wonen in Winterswijk

Besluit:
De raad voorstellen:

  • in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van beantwoording;
  • de Woonvisie Winterswijk 2020 - 2025 Passend en duurzaam wonen in Winterswijk vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk