Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 22 september 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 15 september 2020, nr. 39

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Pilotproject Circulaire Kringloop van Blad

Besluit:
Deelnemen aan de pilot Circulaire Kringloop van Blad.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: B. Garstenveld

3. Afhandeling Motie Let's talk about sex

Besluit:
Op de motie reageren overeenkomstig bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

4. Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Boogiewoogie

Besluit:

  • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag van Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie.
  • De subsidie 2019 t.b.v. Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie vastgesteld op € 686.730.
  • Kennisgenomen van de begroting 2021 van Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink

5. Beantwoording raadsvragen VW-fractie over waterelement Vrijheidspark

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Dijkerman

6. Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 25 september 2020

Besluit:

  • Burgemeester Bengevoord gemachtigd de gemeente Winterswijk op de ALV van de VNG op 25 september 2020 te vertegenwoordigen.
  • Ingestemd met de aan de ALV gedane voorstellen.
  • Over de ingediende moties en resoluties stemmen zoals voorgesteld in de nota.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

7. Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek d.d. 25 september 2020

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken en ingestemd met de voorstellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

8. Beantwoording raadsvragen inzake locatiekeuze voor nieuwe bedrijventerreinen

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink