Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 15 september 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 8 september 2020, nr. 33

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Invoering Ja-Ja sticker

Besluit:

  • Volgens de voorgestelde planning de ja-ja sticker invoeren per 1 september 2021.
  • De raad informeren over de verdere afhandeling van de motie over de invoering van de Ja-Ja sticker.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen