Toegankelijkheid

De gemeente Winterswijk besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van haar website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is geüpdatet op 16 juli 2020

Gemeente Winterswijk wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de open standaard Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1). Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

In het najaar van 2020 wordt een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. http://www.winterswijk.nl (hoofdwebsite)

Verbeterpunten toegankelijkheid

Pdf-bestanden

Op de website staan pdf-bestanden die niet geheel toegankelijk zijn. Documenten die onderdeel zijn van een actief administratief proces maken wij stap voor stap toegankelijk. Oude documenten zijn niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen. Op verzoek maken wij pdf-bestanden toegankelijk, of wij sturen u de informatie in een andere vorm. Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem met een pdf-bestand op deze website, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar antwoord@winterswijk.nl.

Video

De gemeente streeft ernaar alle video’s op deze website ondertiteld te plaatsen.

Automatisch toetsen

Wij laten onze website regelmatig toetsen door de automatische toetstool SiteImprove. SiteImprove monitort de mogelijke afwijkingen, die wij dan zo ver als mogelijk kunnen aanpassen naar de norm. Problemen die wij niet kunnen oplossen worden doorverwezen naar onze softwareleverancier.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Vindt u dat onze website niet voldoet, of heeft u geen toegang tot informatie die u zoekt? Laat het ons dan weten! U kunt een melding doen door een mail te sturen naar antwoord@winterswijk.nl.