Januari

 • Aanwijzing koopzondagen 2020

  18 februari 2020

  Op grond van artikel 4 van de Winkeltijdenverordening Winterswijk 2014 hebben burgemeester en wethouders bij besluit van 14 januari 2020 voor 2020 de volgende koopzondagen aangewezen.

 • Politiek forum 9 januari 2020

  02 januari 2020

  Op 9 januari is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

 • Uw kind aanmelden voor de basisschool

  07 januari 2020

  Vanaf het moment dat uw kind drie jaar wordt, kunt u hem/haar aanmelden voor een plek op een basisschool. Dit met de bedoeling om daar vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt, te beginnen.

 • Illegale lozingen

  15 januari 2020

  Gemeente Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het transport en goede verwerking van afvalwater in Winterswijk. De gemeente draagt zorg voor het transport van het afvalwater via de riolering en het waterschap zuivert dit vervolgens in de rioolwaterzuivering. Illegale lozingen (bijvoorbeeld van mest, olie of chemische stoffen) op het water in sloten of op de riolering zorgen voor vervuiling en verstoring van het zuiveringsproces in de rioolwaterzuivering. Zowel de handhavers van de gemeente en waterschap zijn dan ook regelmatig in de buurt om illegale lozingen op te sporen, ook in het weekend en buiten kantoortijden. Wim Meuleman, handhaver bij de gemeente Winterswijk, vertelt meer over illegale lozingen en de gevolgen voor het milieu.

 • Uitnodiging voor Erfgoeddag

  30 januari 2020

  Op donderdag 13 februari 2020 organiseren de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk een Erfgoeddag.