Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit ter inzage

Samen sterk voor landschap en biodiversiteit is de titel van de beleidsvisie die op 12 mei door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit

Hoe kunnen we de kracht van Winterswijk versterken en behouden? Hoe zorgen we voor ons natuurlijke kapitaal in een authentiek cultuurlandschap waarin ook wordt geleefd, gewerkt en gerecreëerd? Deze beleidsvisie geeft kaders en richting voor een gezamenlijke en duurzame toekomstvisie voor ons landschap en de biodiversiteit. De beleidsvisie richt zich zowel op de bebouwde kom als op het buitengebied.
Het is onze ambitie om het landschap te behouden en te versterken en om de biodiversiteit te verbeteren, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Om dit doel te bereiken hebben we een langetermijnvisie nodig.

Ter inzage

De concept beleidsvisie ligt ter inzage van woensdag 3 juni 2020 tot woensdag 8 juli 2020.
U kunt de concept beleidsvisie landschap en biodiversiteit hier inzien.

Zienswijzen indienen

U kunt een zienswijze indienen tot 8 juli 2020. Daarna wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de concept beleidsvisie te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of mailen naar gemeente@winterswijk.nl. Onder vermelding van zaaknummer 197176.

U kunt ook  mondeling een zienswijze naar voren brengen. U kunt daar voor 8 juli 2020 een afspraak voor  maken met Arjen Poelmans via beleidsvisiesamensterk@winterswijk.nl of via telefoonnummer (0543) 543 543.