Voorschriften verbranden snoeihout

Voor het stoken van snoeihout gelden een aantal voorschriften

 • het terrein ligt buiten de bebouwde kom;
 • degene die snoeihout verbrandt moet brandgevaar voorkomen;
 • het verbranden mag geen gevaar, overlast of hinder opleveren voor de omgeving;
 • alleen het verbranden van snoeihout is toegestaan;
 • bij het aansteken van de brandstapel mag u geen gebruik maken van vloeibare brandstoffen;
 • de hoeveelheid gelijktijdig te verbranden snoeihout mag niet meer zijn dan 50 m³;
 • bij de verbranding gelden de volgende afstanden:
 • Bij hoeveelheden tot 5 m³:
  • tenminste 25 meter afstand van bomen, struiken, sloten, oppervlaktewater en wegen;
  • tenminste 50 meter afstand van gebouwen en brandbare- en of bij brand gevaar opleverende (vloei)stoffen;
 • Bij hoeveelheden van 5 m³ tot 50m³
  • tenminste 50 meter afstand van bomen, struiken, sloten, oppervlaktewater en wegen;
  • tenminste 100 meter afstand van gebouwen en brandbare- en of bij brand gevaar opleverende (vloei)stoffen;
 • u moet alle aanwijzingen en bevelen van de politie, de brandweer en de gemeentelijke handhavers precies en onmiddellijk opvolgen.