Terinzagetermijn voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein opgeschort

Het college van burgemeester en wethouders heeft maandag 29 juni besloten om het Tuunterveld voor te dragen als voorkeurslocatie voor een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk. Inmiddels is gebleken dat er bij de technische verwerking van de gegevens een aantal zaken niet goed is gegaan.

De gemeente Winterswijk kijkt nu samen met het onderzoeksbureau  hoe dat te herstellen. Dat betekent dat de formele terinzagetermijn wordt opgeschort. Het is niet nodig om op dit moment een zienswijze in te dienen; u krijgt daar op een later moment de gelegenheid voor. Na de zomerperiode informeren wij u verder over de formele procedure en over de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Via verschillende kanalen informeren wij inwoners en betrokken partijen hierover.

Groeiruimte

Eerdere onderzoeken toonden aan dat Winterswijk zowel voor de korte als langere termijn een tekort aan bedrijventerrein heeft. Het nieuwe bedrijventerrein is nodig als groeiruimte voor het lokale bedrijfsleven en daarmee voor de vitaliteit van onze gemeente.

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “Onze huidige bedrijventerreinen zijn nagenoeg volledig bezet. Het bestemmen van een locatie tot bedrijventerrein kost een aantal jaren. In de toekomst moeten ondernemers de kans krijgen om te groeien. Dat is nodig voor werkgelegenheid en daarmee de leefbaarheid in onze gemeente. Ook het verenigingsleven kan niet zonder de steun van onze ondernemers. Winterswijk blijft zo in de toekomst een fijne plek om te wonen, werken en recreëren.”

Documenten van belang bij de besluitvorming

De documenten die een rol spelen bij de besluitvorming over een toekomstig nieuw bedrijventerrein zijn via de volgende links te downloaden: