Evenementen en corona

De coronamaatregelen zijn versoepeld en onder voorwaarden mogen weer evenementen georganiseerd worden. Vraag een evenementenvergunning tijdig aan en voeg een coronaplan toe.

Vraag een evenementenvergunning ten minste 8 weken voor de start van het evenement aan. Dit is nodig omdat de regionale hulpdiensten vaak om advies moet worden gevraagd en de beoordeling van vergunningsaanvragen nu extra aandacht vraagt.

Coronaplan nodig bij elke vergunningsaanvraag voor een evenement

Bij elke vergunningsaanvraag voor een evenement moet de organisator een een coronaplan (COVID-19-plan) indienen. In het coronaplan beschrijft u de volgende punten, voor zover van toepassing:

 • Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de bezoekers/deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
 • Hoe zorgt de organisatie ervoor dat bezoekers/deelnemers elkaar niet kruisen en 1,5 meter afstand bewaard kan blijven;
 • Hoe zorgt de organisatie ervoor dat het gebruik van sanitaire voorzieningen coronaproof is en ook hier bezoekers/deelnemers voldoende afstand kunnen houden;
 • Welke hygiënische maatregelen worden getroffen om verspreiding van het virus te voorkomen;
 • Hoe zijn de publieksstromen geregeld bij gebruik van toiletvoorzieningen en bij drankvoorzieningen, met name bij binnenkomst en vertrek,
 • Zijn er voldoende medewerkers/vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.

Eigen verantwoordelijkheid

Wij volgen zoveel mogelijk de adviezen van het RIVM, de VNOG en de GGD op. U heeft als organisator van het evenement een eigen verantwoordelijkheid. Neemt u de RIVM-maatregelen en VNOG-voorschriften van de COVID-19 Noodverordening in acht en ziet u erop toe dat deze door alle bezoekers en/of deelnemers van uw evenement worden opgevolgd en nageleefd. 

Voorwaarden organisatie evenement

Bij het organiseren van een evenement gelden de volgende belangrijkste voorwaarden:

 • altijd 1,5 meter onderlinge afstand tussen bezoekers en deelnemers behalve:
  • personen die tot dezelfde huishouding behoren, kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden), jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden maar wel tot volwassenen)

Evenementen binnen

 • maximaal 100 personen (excl. personeel) per ruimte met vaste zitplaatsen en onderlinge afstand van 1,5 meter
 • meer personen zijn toegestaan mits: 
  • onderlinge afstand van 1,5 meter, vaste zitplaatsen, reserveren, gezondheidscheck vooraf. 
 • meezingen of schreeuwen is niet toegestaan

Evenementen buiten

 • maximaal 250 personen (excl. personeel) en onderlinge afstand van 1,5 meter 
 • meer personen zijn toegestaan mits:
  • onderlinge afstand van 1,5 meter, vaste zitplaatsen, reserveren en gezondheidscheck vooraf
 • meezingen of schreeuwen is niet toegestaan

Voor evenementen op locaties met doorstroom van publiek geldt alleen de afstandsnorm van 1,5 meter. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen.

Meer informatie