Exploitatievergunning openbare inrichting

Voor het exploiteren van een openbare inrichting is een exploitatievergunning vereist. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Wat is een openbare inrichting?

Een openbare inrichting is :

 • een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis en coffeeshop;
 • elke andere toegankelijke inrichting waar publiek mag komen slapen, drinken en/of eten;
 • campings en vakantieparken en
 • fitnesscentra en sportscholen.

Vrijstelling

U hoeft geen exploitatievergunning aan te vragen:

 • voor een openbare inrichting die al een drank- en horecavergunning heeft
 • voor bed & breakfast accommodaties, minicampings, groepsaccommodaties,  buurt- en clubhuizen, personeelskantines, koffiehuizen en theeterrassen

Aanvragen

Online aanvragen Exploitatievergunning

U voegt daarbij de volgende documenten toe (u uploadt deze in het formulier):

 • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Een koop- of huurakte van het pand
 • Een paspoort of identiteitsbewijs van de exploitant en leidinggevende(n)
 • Een Verklaring omtrent het gedrag van de exploitant en leidinggevende(n) (als de exploitant een rechtspersoon is geldt deze eis voor de bestuurders c.q. vennoten van het bedrijf)
 • Een plattegrondstekening (schaal 1 : 250) waarop de indeling van inrichting duidelijk met vermelding van de functie staat aangegeven
 • Een volledig ingevuld Bibob-formulier met bijbehorende stukken

Vult u het formulier niet volledig in of voegt u de bijlagen niet toe, dan moet u langer op de vergunning wachten.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning zijn € 275,00.

Bibob-onderzoek

De gemeente voert ook een Bibob-onderzoek uit bij de vergunningsaanvraag. U moet inzicht geven in uw financiële administratie, de eigendomsverhoudingen in uw bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van uw vermogen. U vult daarom een Bibob-informatieformulier in en voegt dit formulier toe aan de vergunningsaanvraag.

Doel van de vergunningsplicht

 • het beschermen van het woon- en leefklimaat in de omgeving van deze inrichtingen
 • handhaving van de openbare orde en veiligheid
 • bescherming van de samenleving tegen ondermijnende criminele activiteiten.