Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Als u een ruimte, tent of gebouw gebruikt om meer dan 150 mensen (tegelijkertijd) samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voordat u de ruimte, tent of het gebouw gaat gebruiken, moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

Melding doen

U dient de melding tenminste 4 weken voor het gebruik in. Dit doet u via het landelijke meldingsformulier op de website van de Rijksoverheid.

Met dit formulier kunt u een melding doen van een activiteit die valt onder het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' (Bbgbop). In het formulier leest u wanneer u wel of niet verplicht bent om een melding te doen.

Bij de gebruiksmelding verstrekt u de volgende gegevens:

 1. een situatieschets met noordpijl
 2. per verblijfsruimte een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding met vermelding van de oppervlakte per verblijfsruimte en de aanwezige objecten, groter dan 25m2
 3. de hoogste bezetting van die verblijfsruimte
 4. de situering van (voor zover deze aanwezig zijn):
  • brand- en rookwerende scheidingsconstructies
  • vluchtroutes
  • draairichting van doorgangen, nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan
  • vluchtrouteaanduidingen
  • noodverlichting
  • brandblusvoorzieningen
  • brandweeringang

Het ingevulde formulier stuurt u op naar de gemeente:

Kosten

Een melding doen is gratis.