Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u de tijdelijke verkeersmaatregelen in onze gemeente.

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele info

Wooldseweg

In verband met het kappen van bomen is de Wooldseweg gefaceerd afgesloten van woensdag 13 januari tot en met vrijdag 15 januari. Verkeer wordt geregeld door middel van verkeersregelaars.

Zuilenesstraat

In verband met de renovatie van een transformator huis is de Zuilenesstraat ter hoogte vanhuisnummer 40 van maandag 18 januari tot en met 5 februari afgesloten voor al het verkeer. De garageboxen zijn bereikbaar via de Curacaostraat.

Lopende maatregelen

Burgemeester Bosmastraat

Burgemeester Bosmastraat is vanaf de Beukenhorstweg in verband met de warenmarkt op woensdag en zaterdag afgesloten voor al het verkeer. In verband met werkzaamheden aan het Vrijheidspark, is het kruispunt Burtgemeester Bosmastraat - Beukenhorstweg vanaf maandag 18 januari tot nader bericht afgesloten voor al het verkeer.

Torenstraat

Torenstraat is in verband met de warenmarkt op woensdag en zaterdag afgesloten voor al het verkeer. We maken u er op attent dat er een wegsleepregeling geldt.

Beukenhorstweg

In verband met de werkzaamheden aan het Vrijheidspark wordt het eenrichtingsverkeer op de Beukenhorstweg omgedraaid. De verplichte rijrichting is van de Burgemeester Bosmanstraat naar de Gasthuisstraat.

Wierengastraat, Balinkesstraat, Mevr. Kuipers-Rietbergplein

In verband met de aanleg van het Vrijheidspark fase 3 zijn de Wierengastraat, Balinkesstraat en Mevr. Kuipers-Rietbergplein tot en met 31 december afgesloten voor al het verkeer.

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat.

Tangelder Gorusstraat

In verband met bouwwerkzaamheden in de Boterstraat is het eenrichtingsverkeer op de Tangelder Gorusstraat tot nader bericht tijdelijke omgedraaid.

 

 

 

 

.