Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente Winterswijk woont. Hierop staan persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboorteplaats, geboortedatum.Een uittreksel dat u digitaal aanvraagt is goedkoper.

Aanvragen

Uittreksel BRP aanvragen

U logt in met DigiD, vult het formulier in en betaalt direct met IDEAL, Visa of Mastercard. U krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.

U kunt een uittreksel BRP ook aan de balie of schriftelijk aanvragen:

 • Aan de balie: Maakt u hiervoor een afspraak. U krijgt het uittreksel meteen mee bij de aanvraag.
 • Schriftelijk. U schrijft een brief met daarin in ieder geval:
  • het onderwerp van de aanvraag (aanvraag uittreksel BRP)
  • uw naam en adres
  • de datum
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
  • uw handtekening
   U krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • U betaalt het uittreksel direct bij de aanvraag. In verband met het coronavirus vragen wij u dringend met pin te betalen.

Kosten

 • Een uittreksel BRP kost € 10,50.
 • Een online aanvraag kost € 8,00.

Uittreksel voor ander EU-land

Als u het uittreksel BRP in een ander EU-land wilt gebruiken, dan kan die autoriteit u vragen om bij het uittreksel een meertalig modelformulier in te leveren. Dit formulier is in het Nederlands en de taal van het land waar u het originele document moet inleveren.

Machtiging

Iemand anders kan een een uittreksel voor u aanvragen. Deze gemachtigde moet meerderjarig zijn.

De gemachtigde moet meenemen:

 • Brief met toestemming machtiging en reden van verzoek, door beiden ondertekend
 • Geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (degene die het uittreksel afhaalt)
 • Kopie van het geldige legitimatiebewijs van uzelf
Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om aan derden geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken.

Meer informatie

Website van de Rijksoverheid.