Zorgverzekering 2020 voor inwoners met een laag inkomen

Samen met Menzis biedt de gemeente de zorgverzekering GarantVerzorgd aan. Een complete zorgverzekering waar de gemeente aan meebetaalt. Op deze pagina vindt u informatie u over deze verzekering, de voorwaarden om in aanmerking te komen en hoe u zich kunt aanmelden.

Wat zijn de voordelen van GarantVerzorgd?

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een Basisverzekering met een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. U krijgt een collectiviteitskorting op de Basisverzekering, op de aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Daarnaast draagt de gemeente bij in de premie van de aanvullende verzekering.

U kunt kiezen uit verschillende verzekeringspakketten: GarantVerzorgd 1, 2 of 3. Om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering moet u de tandartsverzekering afsluiten. Dit geldt niet als u een volledige boven- en onder gebitsprothese heeft. Dan kunt u uw GarantVerzorgd verzekering aanvullen met TandVerzorgd 1P, maar dat hoeft niet. De collectieve zorgverzekering biedt meer zorg voor een gunstige premie.

Voor informatie over de inhoud van de pakketten verwijzen wij u naar de Vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2020. Het volledige overzicht is door Menzis uitgewerkt in een pdf  (4,13 MB). We beschikken alleen over een pdf-bestand. Een papieren versie van deze folder kunt u gratis afhalen bij het gemeentekantoor of Sociaal Team de Post.

Is de zorgverzekering GarantVerzorgd er ook voor u?

Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent, bij de zorgverzekering GarantVerzorgd is iedereen uit de gemeente Winterswijk met een laag inkomen en een bescheiden vermogen van harte welkom. Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring. Overstappen naar Menzis mag echter alleen als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.

Komt u in aanmerking?

Of u in aanmerking komt voor de zorgverzekering GarantVerzorgd is afhankelijk van uw financiële situatie en de samenstelling van uw huishouden. Er geldt een inkomstengrens van maximaal 130% van het bijstandsniveau en een vermogensgrens van € 6.120,00 voor een alleenstaande en €  12.240,00 voor een echtpaar/samenwonenden. Is uw inkomen en/of uw vermogen hoger, dan komt u helaas niet in aanmerking.
In onderstaande tabel staan de inkomensgrenzen die gelden. Het netto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner moet lager zijn dan de bedragen die in de tabel staan.

Maximum netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld per 1 juli 2019)

 • Jonger dan de AOW-leeftijd - Alleenstaand € 1.272,57  
 • Jonger dan de AOW-leeftijd - Echtpaar/samenwonend  € 1.817,96
 • Ouder dan de AOW-leeftijd - Alleenstaand  € 1.425,23
 • Ouder dan de AOW-leeftijd - Echtpaar/samenwonend € 1.940,80

Netto maandpremie Basisverzekering

De netto premie voor de Basisverzekering (na aftrek van de collectiviteitskorting) bedraagt in 2020 € 116,85 per maand.

Premies aanvullende verzekering op een rij

Hieronder ziet u wat u per aanvullende verzekering per maand aan Menzis betaalt. Hierin is de collectiviteitskorting en de bijdrage van de gemeente verwerkt. Het eigen risico van € 385,00 is meeverzekerd als u kiest voor het aanvullende pakket GarantVerzorgd 3. 

 • GarantVerzorgd 1: € 6,32
 • GarantVerzorgd 2:  € 19,57
 • GarantVerzorgd 3:  € 46,37      
 • GarantTandVerzorgd 250: € 10,46    
 • GarantTandVerzorgd 500: € 17,24
 • GarantTandVerzorgd 750: € 29,07
 • TandVerzorgd 1P: € 6,32       

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Voor de meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste € 385,00 zelf moet betalen (verplicht eigen risico in 2020). Verwacht u in 2020 uw verplicht eigen risico voor een groot deel te gebruiken en wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Bij Menzis kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen in 10 maandelijkse termijnen. Deze service kunt u telefonisch via de Klantenservice van Menzis aanvragen of via www.menzis.nl/mijnmenzis. Aanmelden kan uiterlijk tot en met 24 januari 2020.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kon zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van Menzis tot en met 31 december 2019.

Vragen

U kunt uw vragen over de collectieve zorgverzekering online stellen op www.menzis.nl/contact of aan de Klantenservice via het telefoonnummer (088) 222 40 80.