Exploitatievergunning aanvragen

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Mee te sturen bijlagen

De volgende stukken moet u meesturen met de aanvraag. Zorgt u dat u deze stukken bij de hand hebt:

  • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Een koop- of huurakte van het pand
  • Een paspoort of identiteitsbewijs van de exploitant en leidinggevende(n)
  • Een Verklaring omtrent het gedrag van de exploitant en leidinggevende(n) (indien de exploitant een rechtspersoon is geldt deze eis voor de bestuurders c.q. vennoten van het bedrijf)
  • Een plattegrondstekening (schaal 1 : 250) waarop de indeling van inrichting duidelijk met vermelding van de functie staat aangegeven
  • Een volledig ingevuld BIBOB-formulier met bijbehorende stukken