Persberichten RSS icoon

Overzicht van de persberichten van de gemeente Winterswijk

 • Met warmtefoto’s jouw warmteverlies in beeld

  14 januari 2021

  Het Agem Energieloket en de gemeente Winterswijk bieden gratis de mogelijkheid om in een Winterswijkse wijk of buurt een gezamenlijke warmtefoto actie op te zetten.

 • Hochrath wonen & slapen krijgt predicaat Hofleverancier

  11 januari 2021

  Hochrath wonen & slapen aan het Europark in Winterswijk mag zich voortaan Hofleverancier noemen. Burgemeester Joris Bengevoord overhandigde de oorkonde maandagmiddag 11 januari aan de eigenaren Guido en Christien Hochrath.

 • Burgemeester overhandigt cheque aan Voedselbank Winterswijk

  08 januari 2021

  Burgemeester Joris Bengevoord heeft vrijdag 8 januari een cheque ter waarde van € 3.310,- overhandigd aan Will de Graaff, voorzitter van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Dit bedrag is het resultaat van een inzamelingsactie onder medewerkers en raadsleden van de gemeente Winterswijk en is bestemd voor de voedselbank in Winterswijk.

 • Winterswijkse IJs Vereniging krijgt 100% Winterswijk Trofee, Pui Promotie Prijs gaat naar pianohandel Westera

  04 januari 2021

  De Winterswijkse IJs Vereniging (WIJV) heeft dit jaar de 100% Winterswijk Trofee gekregen. De Pui Promotie Prijs ging naar pianohandel Westera.

 • Hendrik-Jan Mensink krijgt gemeentelijke erepenning voor inzet behoud SKB

  04 januari 2021

  Hendrik-Jan Mensink (45) heeft de zilveren erepenning van de gemeente Winterswijk gekregen voor zijn inzet voor het behoud van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit is maandagavond bekendgemaakt tijdens de online nieuwjaarsuitzending van de gemeente Winterswijk.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 17 december 2020

  18 december 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale openbare raadsvergadering van donderdag 17 december de volgende besluiten genomen.

 • Oproep: Winterswijk zoekt gedupeerden toeslagenaffaire

  19 december 2020

  Duizenden ouders in Nederland zijn gedupeerd door de Belastingdienst. Een aantal daarvan woont in Winterswijk. De gemeente wil gedupeerden van de toeslagenaffaire graag spreken. Om hen te helpen met hun vragen, zorgen of problemen.

 • Gezocht: beeldend kunstenaars voor ontwerp en realisatie herdenkingsfakkel

  16 december 2020

  De gemeente Winterswijk is op zoek naar beeldend kunstenaars of smeden die een nieuwe herdenkingsfakkel willen ontwerpen en realiseren. De fakkel (flambouw) wordt geplaatst en ontstoken tijdens de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het Vrijheidspark op 4 mei.

 • Natuurgebied Wooldse Veen afgesloten voor publiek

  16 december 2020

  Het natuurgebied Wooldse Veen in Winterswijk wordt vanaf donderdag 17 december afgesloten voor het publiek. Afgelopen weekend waren er zoveel bezoekers in het gebied, dat de coronamaatregelen niet konden worden nageleefd.

 • Rechtbank stelt burgemeester in het gelijk om tijdelijke sluiting woning vanwege vondst illegaal vuurwerk

  14 december 2020

  De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland heeft maandag 14 december een verzoek om voorlopige voorziening over de sluiting van de woning aan de Scholtenenk afgewezen.

 • Voetgangerstunnel onder spoor Greversweg

  09 december 2020

  Wandelaars kunnen in de toekomst via een tunnel veilig onder de spoorweg aan de Greversweg door. Dat besluit legt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad van Winterswijk. ProRail en de gemeente Winterswijk kwamen tot deze oplossing na een risicoanalyse. Veiligheid is het belangrijkste argument om te kiezen voor een tunnel. Na de aanpassing van deze laatste locatie, bestaat er in Winterswijk geen onbeveiligde overweg meer. Het risico op ongevallen wordt daarmee sterk verkleind.

 • Winnaars Duurzaamheidsprijs 2020 bekend

  03 december 2020

  Er zijn vier winnaars van de Winterswijkse Duurzaamheidsprijs 2020: FC Winterswijk, Stichting Venemansmolen, Joost Schrijver van Appel4You en Willy Smit van Wam & van Duren. Met de Duurzaamheidsprijs wil de gemeente Winterswijk initiatieven op het gebied van duurzaamheid extra onder de aandacht brengen en in het zonnetje zetten.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 26 november 2020

  27 november 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale openbare raadsvergadering van 26 november de volgende besluiten genomen.

 • Erepenning voor Duitse oud-burgemeesters Christian Vedder en Christoph Holtwisch

  23 november 2020

  De Duitse oud-burgemeesters Christian Vedder (Südlohn) en dr. Christoph Holtwisch (Stadt Vreden) hebben vanmorgen de zilveren erepenning van de gemeente Winterswijk ontvangen. Zij krijgen deze onderscheiding voor hun inzet op het gebied van de grensoverschrijdende samenwerking met Winterswijk. Burgemeester Joris Bengevoord reikte de erepenningen symbolisch uit op de grensovergangen bij Vreden en Oeding.

 • Erfgoedboekje over Winterswijk in de middeleeuwen

  11 november 2020

  ‘De middeleeuwse wortels van Winterswijk’ is de titel van het erfgoedboekje van de gemeente Winterswijk en Vereniging Monumentenbelangen. Het is het eerste deel in een reeks van erfgoedboekjes met het doel de cultuurhistorische rijkdom van Winterswijk te delen met een breed publiek.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 3 en 5 november 2020

  09 november 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale openbare raadsvergadering van 3 en 5 november de volgende besluiten genomen.

 • Gemeente Winterswijk ondersteunt initiatief De Knarrenhof

  29 oktober 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober besloten om een intentieverklaring af te geven voor De Knarrenhof. De Knarrenhof is een woonvorm voor jong en oud met de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Iedereen woont zelfstandig maar helpt elkaar. Met de intentieverklaring kan De Knarrenhof gebruik maken van de landelijke stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

 • Waardebon voor energiebesparende producten voor woningeigenaren

  26 oktober 2020

  Alle woningeigenaren in de gemeente Winterswijk ontvangen deze week per brief een waardebon van € 70,- voor (kleine) energiebesparende producten voor de woning. Via de waardebon kunnen producten zoals tochtstrips, LED-lampen, radiatorfolie en isolatiematerialen worden aangeschaft.

 • Colleges stemmen in met de uitgangspunten voor nieuwe werkwijze uitvoering Participatiewet

  21 oktober 2020

  Eind vorig jaar hebben de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk besloten om inwoners nóg beter te willen begeleiden naar betaald werk of dagbesteding. Daarvoor wordt een nieuwe uitvoeringsorganisatie opgericht. Dit betekent dat de Sociale Dienst Oost Achterhoek en het sociaal werkbedrijf Werkbaan Oost samengevoegd worden. De afgelopen maanden is gewerkt aan de uitwerking van dit besluit. De colleges van B&W hebben nu ingestemd met een voorstel waarin de uitgangspunten voor deze nieuwe werkwijze is vastgelegd.

 • Oost Gelre en Winterswijk samen voor Regenbooggemeente

  21 oktober 2020

  De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk willen beide Regenbooggemeente worden. Een gemeente waarin iedereen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’ers) accepteert zoals ze zijn.

 • Arfgoodnota 2021-2024 gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek ok in ’t Achterhooks!

  15 oktober 2020

  Op dinsdag 13 oktober 2020 hebt de colleges van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek beslotten um ’t arfgoodbeleid veur de periode 2021-2024 veur vaststelling veur te leggen aan de raod.

 • Ruim baan voor voetgangers in het centrum van Winterswijk

  15 oktober 2020

  Voetgangersgebieden in het centrum zo lang mogelijk vrij houden. Dat wil het college van burgemeester en wethouders. Pakketdiensten mogen daarom voortaan alleen ’s ochtends tot 12.00 uur nog door de winkelpromenades rijden om pakketten te bezorgen. Daarmee ontstaat meer rust en ruimte voor het winkelend publiek.

 • Regionale Energiemonitor: opwekking duurzame elektriciteit loopt voorspoedig

  14 oktober 2020

  Duurzaamheid is een belangrijke opgave van de gemeente Winterswijk. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn voor de gebouwde omgeving. Daarom is het belangrijk om te kijken hoe ver de gemeente hiermee is. De Regionale Energiemonitor geeft hier inzicht in.

 • Innovatie in de landbouw is nodig

  08 oktober 2020

  De kwaliteit van natuur en landschap in de Achterhoek en zeker in Winterswijk staan door de stikstofnorm en droogte zwaar onder druk. Tegelijkertijd zien we dat veel boeren noodgedwongen moeten stoppen. In een landschap dat voor een belangrijk deel gemaakt is en beheerd wordt door boeren, is dit zeer ongewenst. Daarom is innovatie in de landbouw hard nodig.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 24 september en 1 oktober 2020

  01 oktober 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van 24 september en 1 oktober de volgende besluiten genomen.

 • Nederlandse en Duitse bestuurders bezorgd over drukte in centrum Winterswijk

  29 september 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord ziet het steeds drukker worden in het centrum van Winterswijk. Vooral op zaterdag is het vaak erg druk in de winkelstraten. Dat baart hem grote zorgen nu het aantal coronabesmettingen weer in snel tempo toeneemt. Samen met Landrat Dr. Kai Zwicker vraagt hij de Nederlandse en Duitse bezoekers om hun verstand te blijven gebruiken. Aankomende zaterdag zullen politie, BOA’s en de Koninklijke Marechaussee extra letten op de naleving van de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet maandagavond heeft bekendgemaakt.

 • College wil invoering ja / ja sticker op 1 september 2021

  23 september 2020

  Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt of het mogelijk is om op 1 september 2021 de ja/ja sticker in te voeren in Winterswijk. Dat betekent dat inwoners alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen als ze een ja/ja sticker op de brievenbus hebben. Dit is een omkering van het huidige systeem. Het college hoopt hiermee het milieu minder te belasten: besparing op papier, inkt en brandstof.

 • College stelt nieuwe woonvisie 2020-2025 vast

  16 september 2020

  De gemeente Winterswijk heeft een nieuwe woonvisie opgesteld voor de periode 2020-2025. De titel ‘Passend en duurzaam wonen in Winterswijk’ geeft in één zin weer waarop de visie is gericht: een passende en duurzame woning voor alle inwoners. Met een accent op starters en jonge gezinnen, want doorstroming op de woningmarkt is belangrijk. Het college van burgemeester en wethouders legt deze woonvisie nu voor aan de gemeenteraad.

 • Gemeente wil meer aandacht voor geologische rijkdom van Winterswijk

  27 augustus 2020

  De gemeente Winterswijk heeft nieuw beleid opgesteld om de bijzondere geologische kwaliteiten van Winterswijk beter voor het voetlicht te brengen. Het college van burgemeester en wethouders legt de nieuwe beleidsnota nu voor aan de gemeenteraad.

 • Centrum Duurzaam Winterswijk weer open

  26 augustus 2020

  Op dinsdag 1 september, Duurzame Dinsdag, gaat het Centrum Duurzaam Winterswijk weer open voor publiek. Inwoners kunnen iedere werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur binnenlopen voor informatie over duurzaamheid. Ze kunnen bij het centrum terecht met bijvoorbeeld vragen over energie besparen, het duurzaam opwekken van energie, meer comfort in huis en beschikbare subsidies en regelingen.

 • Winterswijkers tevreden over uitvoering Wmo en jeugdhulp

  21 juli 2020

  Adviesbureau BMC heeft in opdracht van Winterswijk en vijf andere Achterhoekse gemeenten een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek vindt elk jaar plaats onder inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Winterswijk tevreden zijn over de toegang tot de hulp, kwaliteit van de dienstverlening en de effecten van de hulp.

 • Geen evenementen tijdens volksfeestweekend in Winterswijk

  14 juli 2020

  Het Winterswijkse Volksfeest gaat dit jaar definitief niet door vanwege het coronavirus. Dat hebben de gemeente Winterswijk en de Vereeniging Volksfeest Winterswijk in goed overleg besloten. De gemeente staat in het volksfeestweekend ook geen alternatieve evenementen toe in de openbare ruimte.

 • Tuunterveld voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

  02 juli 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Tuunterveld als voorkeurslocatie aangewezen voor de benodigde aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 18 en 25 juni 2020

  28 juni 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 18 en 25 juni de volgende besluiten genomen.

 • Regio Achterhoek: Samen d’ran voor duurzame energie

  17 juni 2020

  Op 16 juni 2020 is het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besluiten hierover op 30 juni a.s. In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh). Met dit voorlopige bod geeft de regio invulling aan het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat dat de 30 regio’s in Nederland in 2030 samen 35 TWh per jaar aan grootschalig duurzame energie moeten produceren. De Achterhoek benut de RES voor regionale, provinciale en landelijke energie-ambities.

 • AKWA en Onderzoekcentrum B-WARE starten onderzoek kleiput

  16 juni 2020

  AKWA (Aquatisch Kenniscentrum Wageningen) en Onderzoekcentrum B-WARE hebben opdracht gekregen om de huidige status van de kleiput én de nog geplande, inrichtingsplannen te toetsen op het behalen van de natuurdoelstellingen van de plas. De aanpak bestaat uit twee fasen: fase 1 een verkenning en fase 2 een concrete uitwerking en advies. Voor fase 1 is opdracht gegeven en deze start deze maand.

 • Meer ruimte voor terrassen door afsluiting Markt voor autoverkeer

  29 mei 2020

  Vanaf 1 juni sluit de gemeente Winterswijk de Markt in de weekenden af voor autoverkeer om grotere terrassen mogelijk te maken.

 • Leerlingen GKC op onderzoek in wijk De Pas

  28 mei 2020

  Het Gerrit Komrij College (GKC) wil meer projectmatig met leerlingen gaan werken. Samen met de gemeente Winterswijk is de school daarom gestart met het project ‘Leren in De Pas’. Leerlingen van het GKC gaan in dit project onderzoeken hoe ze de wijk De Pas toekomstbestendig kunnen maken op sociaal gebied, ruimtelijke inrichting en verduurzaming.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 14 mei 2020

  18 mei 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft op donderdag 14 mei een extra raadsvergadering gehouden. Deze vergadering stond geheel in het teken van het ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’.

 • Burgemeesters willen snel duidelijkheid over situatie ziekenhuizen

  25 april 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord en zijn collega Mark Boumans (Doetinchem) hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld, waarin zij de Raad van Toezicht van Santiz oproepen om snel duidelijkheid te scheppen over de situatie rondom de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk.

 • Koninklijke onderscheiding voor zestien Winterswijkers

  26 mei 2020

  De jaarlijkse Lintjesregen heeft in Winterswijk een recordaantal Koninklijke onderscheidingen opgeleverd. Maar liefst zestien inwoners krijgen een lintje voor hun bijzondere verdiensten. Veertien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 23 april 2020

  12 mei 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 23 april de volgende besluiten genomen.