Meest gestelde vragen over afval

De meest gestelde vragen met antwoorden over het scheiden van afval.

Het scheiden van huishoudelijk afval gaat in Winterswijk al ontzettend goed. We presteren zelfs boven de landelijke doelstellingen. Daar mogen we trots op zijn! Toch is goed scheiden soms best ingewikkeld.

Om huishoudelijk afval tot een goede en/of betere grondstof te maken is goed scheiden belangrijk.

Waarom is afval scheiden belangrijk?

Voor het maken van nieuwe producten zijn grondstoffen nodig. Deze grondstoffen zijn vaak milieuvervuilend en schaars. Denk aan de productie van kunststoffen uit olie en de kap van bossen voor papier. Door uw afval zorgvuldig te scheiden draagt u er aan bij dat dit afval kan dienen als nieuwe grondstof. Er hoeft dan geen of minder beroep gedaan te worden  op de milieuvervuilende productie van nieuwe grondstoffen voor het maken van producten. Dit is beter voor het milieu en onze toekomst. Daarnaast zorgt goed recyclen ervoor dat er minder restafval hoeft te worden verbrand.

Wordt huishoudelijk afval ook nog eens gescheiden door een installatie?

Als nascheiding (door een installatie achteraf bij de verwerking) net zo goed zou werken als bronscheiding (vooraf door mensen thuis), dan zou scheiden thuis niet nodig zijn! Maar dat is niet zo! Het afval wat achteraf gescheiden wordt, is van veel slechtere kwaliteit (vervuild) en kan daarom minder goed als grondstof voor nieuwe waardevolle producten worden gebruikt.

Wat wordt verstaan onder vervuiling in het afval?

Natte & Droge afvalstromen
Wanneer verschillende natte en droge afvalstromen (zoals gft en plastic verpakkingen  of restafval en papier) voor langere tijd met elkaar in aanraking zijn geweest vervuilen ze elkaar. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor restjes vla in een niet goed geleegd pak. Dit betekent dat als uw  gft en plastic verpakkingsafval bij elkaar in de prullenbak heeft gezeten, vervolgens nog een tijdje in de (straat)container en vuilniswagens, de verpakkingen al langzaam in kleine stukjes uit elkaar zijn gebrokkeld en het gft vervuild is met mini-stukjes plastic tegen de tijd dat ze bij de afvalverwerker terecht zijn gekomen. Beide stromen zijn dan sterk in kwaliteit verlaagd, waardoor recyclers dit niet meer in hoogwaardige materialen kunnen verwerken.

Laagwaardige & Hoogwaardige verwerking
Vervuild gft kan namelijk niet meer gebruikt worden voor compost, bijvoorbeeld door de stukjes plastic verpakkingen die er in zitten. Vervuilde plastics kunnen alleen nog maar verwerkt worden in laagwaardige producten, zoals parkbankjes en verkeerspionnen (downcycling met een mooi woord) in plaats van hoogwaardige verwerking als bijvoorbeeld kantoorartikelen, auto-onderdelen en vuilniszakken.

Magneten
Metalen verpakkingen kunnen met magneten tussen het plastic uitgevist worden. Superhandig, want dit is een voorbeeld van stromen die dus wel makkelijk achteraf apart van elkaar gescheiden kunnen worden (in tegenstelling tot natte en droge stromen)! Bij het recyclen van metalen verpakkingen valt veel te winnen. Het omsmelten en hergebruik van aluminium bijvoorbeeld, kan al 20 keer zoveel energie besparen dan de productie van nieuw aluminium.

Pmd afval gaat toch over plastic?

Nee, pmd gaat over huishoudelijke verpakkingen om producten. Het plastic om producten als lege shampoo flessen, het conservenblik om de knakworstjes, het pak om de yoghurt. Plastic voorwerpen als speelgoed, tuinstoelen, kinderbadjes zijn geen verpakkingen en kunnen daarom niet in dit proces gerecycled worden.

Waarom wordt pmd-afval 1x per vier weken opgehaald?

De gemeente Winterswijk heeft samen met ROVA een bewuste keus gemaakt om het pmd  afval eens per vier weken in te zamelen. Voor een gemiddeld gezin is dit voldoende. Een belangrijke reden hiervoor is dat de vervuiling binnen het pmd-afval hierdoor beperkter is dan bij een meer frequente inzameling. Omdat er dan bewuster wordt omgegaan met het goed scheiden van afval en dat er ook bij de aankoop in de winkel bewust naar de hoeveelheid verpakking wordt gekeken en daar een keus in wordt gemaakt  Daarnaast zien we ook dat zakken met pmd als geheel in de container worden gedeponeerd of dat bijvoorbeeld lege drankkartons niet verkleind zijn. Dit kost onnodig veel ruimte in de container.

Worden er (pmd) controles uitgevoerd?

Sinds ROVA en de gemeente de inzameling van plastic verpakkingen hebben uitgebreid met metalen verpakkingen en drankenkartons, is het percentage grondstoffen dat van het afval wordt gescheiden fors gestegen. Dat is goed nieuws. Het is goed om te zien dat veel  mensen bewust bezig zijn met afval scheiden. Ondanks de positieve resultaten kan de kwaliteit van ingezamelde pmd beter. Op dit moment zit er nog regelmatig materiaal in het ingezamelde pmd dat er niet thuis hoort. Denk aan tuinslangen, speelgoed, dekzeilen of zakken met huishoudelijk restafval. Dat leidt helaas tot afgekeurde vrachten pmd bij onze verwerkers. Deze vrachten worden afgekeurd, niet gerecycled  en worden verbrand. Als er een vracht afgekeurd wordt door vervuiling, wordt er geen vergoeding uitbetaald, maar worden bij de gemeente juist kosten in rekening gebracht door de verwerker. We hebben er dus belang bij dat afval zorgvuldig wordt gescheiden. Dat geldt voor alle afvalsoorten. ROVA controleert tijdens de inzamelrondes of er materiaal in de container zit dat er niet in hoort. Met de controles attenderen we inwoners erop dat er onjuist afval in de container zit.

Hoe gaan de controles in zijn werk?

Wordt er onjuist materiaal in de container aangetroffen? Dan leegt  ROVA de container niet. ROVA hangt dan een oranje hangkaart aan uw container. Hierop leest u wat de vervuiling is. U krijgt zo de gelegenheid om zelf de vervuiling uit de container te halen. Op de oranje kaart staat ook wanneer ROVA terugkomt om de container opnieuw te legen. Meestal is dit binnen een week. Blijkt tijdens de naleegronde dat er dan nog steeds vervuiling in, dan wordt de container niet meer tussentijds geleegd en wordt u verzocht contact op het nemen met ROVA om u verder te laten informeren.