Vuur stoken, snoeihout/paasvuur verbranden

Wilt u snoeihout verbranden of  een paas-/vreugdevuur organiseren? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen.

Online aanvragen ontheffing Snoeihout verbranden

Voorschriften snoeihout/paasvuur verbranden

Voor het stoken van snoeihout geldt een aantal voorschriften.

Vuur stoken of groenafval verbranden bij droogte

Bij droogte kan de Brandweer natuurbrandrisico fase 2 afkondigen. Houdt daarom de website www.natuurbrandrisico.nl goed in de gaten. Hierop kunt u zien hoe klein of groot het natuurbrandgevaar is in uw gebied.

Bij fase 2 gelden de volgende afstanden, naast de afstanden die eerder op deze pagina staan.

Maximale omvang brandstapel 5-25 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 100 meter
6 m/s windkracht 4 150 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 200 meter
11 m/s windkracht 5 500 meter
Maximale omvang brandstapel 25-50 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 125 meter
6 m/s windkracht 4 185 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 250 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter
Maximale omvang brandstapel 50-75 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 140 meter
6 m/s windkracht 4 210 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 280 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter
Maximale omvang brandstapel 75-100 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 155 meter
6 m/s windkracht 4 230 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 310 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter
Maximale omvang brandstapel 100-200 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 200 meter
6 m/s windkracht 4 300 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 400 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter
Maximale omvang brandstapel  200-500 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 270 meter
6 m/s windkracht 4 405 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 540 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter
Maximale omvang brandstapel 500-1000 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 340 meter
6 m/s windkracht 4 510 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 680 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter

Bij droogte en een windkracht van meer dan 11m/s mag u geen vuur stoken of groenafval verbranden.

Bezwaar maken

De gemeente kan de ontheffing weigeren om hinder te voorkomen, in het belang van de openbare orde en veiligheid of ter bescherming van de leefomgeving en het milieu. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u tot 6 weken na de beslissing bezwaar maken.

Bodemverontreiniging

De verbrandingsresten kunnen stoffen bevatten die de bodem verontreinigen. Wij adviseren u met klem eventuele verbrandingsresten af te voeren naar een verwerkingsbedrijf van bedrijfsafval dat voldoet aan de in dat kader gestelde wettelijke eisen.

U moet de eigenaren van de grond - als de grond niet uw eigendom is - van het risico van bodemverontreiniging op de hoogte brengen.