Betaling van de aanslag

De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen kunt u in 2 termijnen betalen. Voor sommige aanslagen (o.a. toeristenbelasting en marktgelden) geldt een andere betalingstermijn. Deze vindt u op de aanslag zelf.

Automatische incasso

Als u de machtiging voor automatische incasso invult, betaalt u de gemeentelijke belastingen in 6 termijnen in plaats van 2. Op de aanslag kunt u daarvoor de QR-code gebruiken. Kunt u deze niet gebruiken, dan kunt u het digitale machtigingsformulier invullen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Elk termijnbedrag wordt steeds aan het eind van elke maand van uw rekening afgeschreven. De eerste termijn zal 1 maand na de dagtekening worden afgeschreven.

Machtiging intrekken

Als u uw machtiging weer wilt intrekken, vult u het formulier intrekking machtiging automatische incasso in. U kunt dit formulier ook afhalen op het gemeentekantoor.

Rekeningnummer wijzigen (bij automatische incasso)

U kunt met het formulier wijziging bankrekeningnummer het rekeningnummer laten wijzigen waarmee de gemeentelijke belasting automatisch wordt geïncasseerd.

Betalen

Als u niet betaalt via de QR-code, maar via online bankieren, vermeldt u dan in de omschrijving het betalingskenmerk. Dit kenmerk staat op het aanslagbiljet. Heeft u geen kenmerk, vermeld dan het aanslagnummer en/of subjectnummer.

Ons rekeningnummer (IBAN) is NL35 BNGH 0285 0985 35 en BIC BNGHNL2G.

Betalingsregeling

Als u niet op tijd kunt betalen, neem dan contact op met het team Financieel Beheer via telefoonnummer (0543) 543 543. Er kan dan eventueel een betalingsregeling worden getroffen.

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde, kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Uitstel betaling belastingaanslag voor ondernemers

Ondernemers kunnen een betalingsregeling aanvragen voor spreiding van betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 2021. Dit kan voor maximaal 3 jaar.