Opvragen WOZ-waarde en taxatieverslag

De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken (WOZ-waarde) in de gemeente, bijvoorbeeld van een huis, een bedrijfsgebouw of een stuk grond. Deze waarde geldt als grondslag voor onder andere de onroerendezaakbelastingen (OZB). U vindt de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Opvragen taxatieverslag

In het taxatieverslag leest u hoe de waarde van uw pand is bepaald. U kunt het taxatieverslag bekijken op de mijngemeente-pagina op deze website:

  1. Log in met uw DigiD op Mijn gemeente.
  2. U ziet uw persoonlijke gemeentepagina.
  3. Vanuit het blok "Aanslag en/of uw WOZ-taxatieverslag" kunt u de aanslag en het taxatieverslag downloaden door op de links te klikken.

Ziet u het blok "Aanslag en/of uw WOZ-taxatieverslag" niet?

  • Klik dan binnen de mijngemeente-pagina op "Instellingen" (rechts bovenaan, onder de blauwe en grijze balken).
  • U vinkt de blokken aan die u wilt zien.
  • U klikt op 'Opslaan'.
  • U ziet de optie 'Aanslag en/of uw WOZ-taxatieverslag' nu op uw mijngemeente-pagina.

Opvragen taxatieverslag ondernemers (niet-woningen)

Als ondernemer kunt u niet inloggen met DigiD. U kunt via de volgende link inloggen:

WOZ-waarden woningen inzien

U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Dit kan via de website wozwaardeloket.

De WOZ-waarden van bedrijfspanden en andere niet-woningen zijn niet openbaar. Deze kunt u daarom niet inzien.

Meer informatie