Precariobelasting

Gebruikt u een stuk grond van de gemeente door daar iets op te zetten, boven te hangen of in te plaatsen? Bijvoorbeeld een terras, luifel, reclamebord, bouwsteiger of een container? Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat voor uw winkel uitstallen? Dan moet u precariobelasting betalen. Precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond.

Kosten

U betaalt deze belasting alleen over de periode waarin daadwerkelijk zaken op, boven of in gemeentegrond aanwezig zijn. Dit wordt afgerond in volle weken of maanden. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het soort gebruik.

De belangrijkste tarieven zijn:

 • terrassen:  € 25,40 m2 per jaar. Deze wordt in 2022 niet opgelegd vanwege Covid-19.
 • uitstallen van artikelen:  € € 30,50 per m2 per jaar
 • reclameborden:  € 30,50 per m2 per jaar
 • opslag materiaal steigers, containers, hekken, etcetera:
  • € 1,50 per m2 per week of korter
  • €  4,25 per m2 maand of deel hiervan langer dan 2 weken 
  • € 26,85 per m2 per jaar of periode langer dan 6 maanden
 • Evenementen met commercieel karakter: € 0,35 per m2 per dag
 • Overig gebruik:
  • per dag: € 0,60
  • per week of deel daarvan langer dan 3 dagen: € 1,80
  • per maand of deel daarvan langer dan 2 weken: € 3,60
  • per jaar of deel daarvan langer dan 9 maanden: € 21,00

Het is raadzaam om bij de gemeente te informeren of u precariobelasting bent verschuldigd. Hiermee voorkomt u dat u in een later stadium alsnog een belastingaanslag ontvangt.