Beleid duurzaamheid

 • Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit

  Op 12 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept beleidsvisie landschap en biodiversiteit vastgesteld. Deze heeft tot 8 juli ter inzage gelegen. In september 2021 is de beleidsvisie met de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Handreiking zonneparken en zonnevelden Winterswijk

  pdf, 12MB
 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2019-2022

  In de uitvoeringsagenda duurzaamheid staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren. De gemeente Winterswijk wil toe naar een volledig duurzame samenleving in 2050.

 • Beleidskader zonneparken en zonnevelden

  De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie binnen de bebouwde omgeving duurzaam moet worden opgewekt. Naast maximaal besparen en maximaal zon op daken is minimaal 50 hectare aan zonneparken nodig.

 • Energievisie

  Na ondertekenen van het Akkoord van Groenlo 2013 (AvG’13) is de gemeente Winterswijk in 2015 met de samenleving een proces gestart om te komen tot een energievisie voor Winterswijk voor de bebouwde omgeving.

 • Akkoord van Groenlo en klimaatverdrag Parijs

  De doelstelling is dat er in 2030 evenveel energie duurzaam wordt opgewekt binnen de grenzen van de Achterhoek, als er wordt verbruikt.

 • Energiemix

  In de energiemix moet duidelijk worden welke maatregelen Winterswijk kiest om in 2030 energieneutraal te zijn (exclusief mobiliteit).

 • Nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting

  Vanaf 1 juli 2018 vervalt in heel Nederland de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouwwoningen. Vanaf deze datum worden nieuwbouwwoningen hierdoor zonder aardgasaansluiting gebouwd.