Erkenning (ongeboren) kind

Als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft, kunt u uw kind erkennen. U neemt dan het juridisch ouderschap op u. Dit kan ook als u de niet-biologische ouder bent. Erkenning is niet nodig als u een kind krijgt binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap; u heeft dan automatisch wettelijk ouderschap.

Belangrijk om te weten

 • Bij de erkenning van het eerste kind kiest u welke achternaam het kind krijgt: die van de moeder of van de erkenner. De moeder moet persoonlijk meekomen naar de afspraak als het kind de achternaam van de erkenner moet krijgen. Een 2e of volgend kind uit diezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • Ieder kind moet apart worden erkend. Dus ook een tweede of volgend kind uit een relatie. Dat gaat niet automatisch. 
 • De moeder moet altijd toestemming geven voor erkenning. Ook bij een 2e of volgend kind uit een relatie. 
 • Het erkennen van een kind kan in elke gemeente in Nederland. Het hoeft dus niet in uw woonplaats.
 • U bent verplicht om voor het kind te zorgen.
 • Het kind krijgt wederzijds erfrecht

Voorwaarden

 • U bent minimaal 16 jaar oud.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Als u die niet heeft, kan de gemeente voor u nakijken of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is en welke documenten u daarvoor nodig heeft.
 • Overige voorwaarden

Afspraak maken

Maakt u voor het erkennen van uw kind een afspraak via telefoonnummer (0543) 543 543.

Erkenning tijdens de zwangerschap

Een erkenning tijdens de zwangerschap heet ´erkenning ongeboren vrucht´. Erkenning tijdens de zwangerschap heeft als voordeel dat het kind juridisch gezien meteen 2 ouders heeft. Ook als er voor de geboorteaangifte iets gebeurt met de persoon die het kind heeft erkend. Ook kunt u de achternaam van het kind al laten vastleggen.

Het erkennen van het kind tijdens de zwangerschap doet u in principe samen met uw partner. U kunt een ongeboren kind erkennen in iedere Nederlandse gemeente.

Nodig voor de erkenning

 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Bij het eerste kind geldt: de moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming (pdf, 74KB) geven.
 • Bij een tweede of volgend kind geldt: de moeder moet opnieuw toestemming geven. Dat kan schriftelijk. Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. 
Erkenning bij de geboorteaangifte

Het erkennen van het kind bij de geboorteaangifte doet u in de gemeente waar het kind is geboren.

Nodig voor de erkenning

 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Bij het eerste kind geldt: de moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming (pdf, 74KB) geven.
 • Bij een tweede of volgend kind geldt: de moeder moet opnieuw toestemming geven. Dat kan schriftelijk (pdf, 74KB). Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. 
Erkenning na geboorteaangifte

U kunt een kind erkennen na de geboorteaangifte, tenzij er al een ouder in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Erkenning na de geboorte geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning. U kunt een kind na de geboorteaangifte erkennen in iedere Nederlandse gemeente.

Nodig voor de erkenning

Als het kind jonger is dan 12 jaar:

 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en de moeder.
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder (pdf, 74KB)
 • Bij het eerste kind geldt: de moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming (pdf, 74KB) geven.
 • Bij een tweede of volgend kind geldt: de moeder moet opnieuw toestemming geven. Dat kan schriftelijk (pdf, 74KB). Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. 

 Als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is:

 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf, de moeder en het kind.
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder (pdf, 74 KB) en het kind.
 • Bij het eerste kind geldt: de moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming (pdf, 74KB) geven.
 • Bij een tweede of volgend kind geldt: de moeder moet opnieuw toestemming geven. Dat kan schriftelijk (pdf, 74KB). Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. 

Als het kind 16 jaar of ouder is:

 • Het kind zelf. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt.
 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en het kind.
 • Persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming te geven als het kind 16 jaar of ouder is.

Kosten

De kosten voor de akte van erkenning zijn € 14,30. 

U betaalt de akte direct bij de aanvraag. In verband met het coronavirus vragen wij u dringend met pin te betalen.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Als u niet automatisch het ouderlijk gezag krijgt, heeft alleen de biologische moeder het ouderlijk gezag, mits zij 18 jaar of ouder is. Om ook het gezag te krijgen, moet u gezamenlijk een verzoek indienen bij het Kantongerecht.

Bij bepaalde samenlevingsvormen is er wel automatisch ouderlijk gezag.

Erkenning levenloos geboren kind

Voor de erkenning van een levenloos kind kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Meer informatie