Overlijden

Aangifte overlijden, aangifte doodgeboren kind

 • Overlijden, aangifte doen

  Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van een overlijden. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart.

 • Registratie levenloos geboren kind

  Als uw kind levenloos is geboren, doet u aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt uw kind ook in de BRP laten inschrijven.

 • Graf op gemeentelijke begraafplaats

  U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een particuliere begraafplaats. Kiest u voor een gemeentelijke begraafplaats? Dan doet u bij de gemeente een aanvraag voor een graf. Uw uitvaartondernemer regelt dit voor u.

 • Bermmonument plaatsen

  Voor het plaatsen van zgn. bermmonumenten en gedenktekens in de berm van de weg doet u vooraf een melding bij de gemeente.