Bermmonument plaatsen

Voor het plaatsen van zgn. bermmonumenten en gedenktekens in de berm van de weg doet u vooraf een melding bij de gemeente.

Dit kan schriftelijk of via een mail naar apv@winterswijk.nl met een beschrijving van het monument of gedenkteken en vermelding van de locatie waar het bermmonument of gedenkteken geplaatst zal worden.

Algemene voorschriften

Voor de plaatsing van bermmonumenten en gedenktekens langs de weg gelden enkele algemene voorschriften.

Afmeting

Een bermmonument of gedenkteken mag maximaal de volgende afmetingen hebben:

  • gedenksteen of ander gedenkteken: 30 x 30 x 30 cm
  • gedenktegel binnen de bebouwde kom 30 (breedte) x 30 (lengte) x 10 cm (dikte)
  • gedenktegel buiten de bebouwde kom: 50 (breedte) x 50 (lengte) x 10 cm (dikte)

Plaats van het monument

Voorts moet het monument of gedenkteken op minimaal 1 meter afstand van de rijbaan worden geplaatst. Plaatsing van een bermmonument of gedenkteken op een viaduct, in de middenberm van de weg of op een vluchtheuvel is niet toegestaan; ook is het niet toegestaan om monumenten of gedenktekens aan bomen, verkeerstekens en lichtmasten te bevestigen; 

Termijn en onderhoud

Bermmonumenten en gedenktekens mogen 5 jaar aanwezig zijn; deze termijn kan op verzoek van de nabestaanden met maximaal 5 jaar worden verlengd. Tenslotte dragen de nabestaanden er zorg voor dat het monument of gedenkteken wordt onderhouden.