Overlijden, aangifte doen

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van een overlijden. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart.

Online aangifte (voor uitvaartverzorgers)

Als uitvaartverzorger kunt u online aangifte van overlijden doen. Gaat het om een levenloos geboren kind? Dan is het niet mogelijk online aangifte te doen. U kunt dit alleen op afspraak aan de gemeentebalie doen. Maakt u hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wat hebt u nodig?

 • eHerkenning
 • Vestigingsnummervan de Kamer van Koophandel
 • Burgerservicenummer van de overledene
 • Inloggegevens iDeal (u betaalt direct bij de online aangifte)
 • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U hebt dan ook geen B-envelop nodig.
 • B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS. U stuurt de B-envelop op naar:
  Gemeente Winterswijk 
  T.a.v. Burgerzaken B-envelop
  Postbus 101
  7100 AC Winterswijk  

  Let op: belangrijk is dat u direct na de online aangifte het nummer van de akte van overlijden op de B-envelop noteert in het daarvoor bestemde vak
   
 • Begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie.
 • Begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts.

Doe online aangifte van overlijden (met eHerkenning)

Na de aangifte

Hebt u een aangifte gedaan? U krijgt dan van ons de nodige documenten via beveiligde e-mail. Daarna sturen wij de originele documenten per post naar u op.

Aangifte aan de balie (voor uitvaartverzorgers en/of nabestaanden)

Aangifte aan de balie is op dit moment niet mogelijk. Aangepaste werkwijze aangifte van overlijden in verband met coronacrisis. 

 1. Uitvaartverzorger verstuurt de aangifte per mail naar: burgerzaken@winterswijk.nl.
  Bijlagen:
  • Aangifte van overlijden
  • Kopie van de doktersverklaring
  • Kopie legitimatie van de aangever (alleen indien nog onbekend als aangever in Winterswijk)
  • Adres en telefoonnummer van de uitvaartonderneming.
 2. De akte van overlijden wordt opgemaakt door team Burgerzaken. Het uittreksel en het verlof worden ingescand en per mail verstuurd naar de uitvaartondernemer.
 3. Het uittreksel en het verlof worden ook per post verstuurd. De factuur voor het uittreksel wordt later gestuurd door team Financieel Beheer.
 4. De uitvaartverzorger stuurt de doktersverklaring en de envelop voor het CBS zo spoedig mogelijk op naar:
  Gemeente Winterswijk
  team Burgerzaken
  Postbus 101
  7100 AC Winterswijk

Kosten

Soort aangifte of uittreksel Kosten
Aangifte van overlijden gratis
Uittreksel overlijdensakte (kan nodig zijn om het overlijden door te geven aan instanties) € 14,30
Internationaal uittreksel overlijdensakte (vertaald in een aantal talen) € 14,30

Bepalen datum begrafenis of crematie

De gemeente geeft met aangifte voor overlijden toestemming voor het begraven/cremeren van de overledene. In overleg met een uitvaartcentrum kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen. Een begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

Op de hoogte brengen van organisaties

Woonde de persoon voor wie u aangifte doet niet in Winterswijk? Wij geven dan het overlijden door aan de woonplaats. Hebt u voor iemand die in Winterswijk woonde, in een andere gemeente aangifte van overlijden gedaan? Die gemeente geeft het aan ons door.
Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Op die manier zijn de zorgverzekeraar en de overheidsinstanties, zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de meeste pensioenfondsen ook meteen op de hoogte. De niet-overheidsinstanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moet u wel zelf op de hoogte brengen. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte. Meestal krijgt u dit uittreksel van de uitvaartverzorger. U kunt het uittreksel ook aanvragen bij de gemeente.

Checklist voor nabestaanden

Als nabestaande moet u een aantal zaken regelen na het overlijden van een dierbare. Op www.rijksoverheid.nl/overlijden kunt u een persoonlijk overzicht downloaden. In dit overzicht leest u wat u moet regelen en waar u dit doet.

Overlijden in het buitenland

Wat moet u doen als iemand die in Nederland staat ingeschreven in het buitenland overlijdt? Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover informatie.

Uitvaart in het buitenland

U hebt voor het vervoer vanuit Nederland toestemming van de gemeente nodig. De gemeente geeft dan een vervoersbewijs af: een laissez-passer. Dit gebeurt door de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt. Het vervoer naar het buitenland regelt de uitvaartverzorger meestal voor u.

Overlijden tijdens reizen

Vindt een overlijden plaats tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland? Dan moet de gezagvoerder een voorlopige akte van overlijden opmaken en een afschrift van die akte naar de gemeente Den Haag opsturen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.