Buitenlands huwelijk registreren

Als u in het buitenland getrouwd bent, moet u uw huwelijk laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Dit doet u aan de balie van de gemeente waar u woont.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • De originele, rechtsgeldige huwelijksakte, zo nodig met vertaling en legalisatie.
 • Het huwelijk moet in het land waar u getrouwd bent rechtsgeldig zijn. Dit betekent dat de huwelijksakte is opgesteld volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.
 • Voor het registreren van uw buitenlandse huwelijk is de originele huwelijksakte nodig. Is deze niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan is het nodig dat u de huwelijksakte laat vertalen door een beëdigd vertaler.
 • Buitenlandse huwelijksakten moeten meestal in het land waar u bent getrouwd worden gelegaliseerd. Vraag bij de gemeente na of dit ook geldt voor het land waar u bent getrouwd.

Bijzonderheden

Verklaring van huwelijksbevoegdheid voor trouwen in het buitenland

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en wilt u in het buitenland trouwen? Dan heeft u in sommige landen een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Vraag na bij de gemeente of dit ook geldt voor het land waar u wilt trouwen. U kunt de verklaring krijgen bij de gemeente. De kosten voor de verklaring zijn € 24,30.

Verklaring geen schijnhuwelijk

Heeft u of uw partner de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en wilt u in Nederland gaan wonen? Dan moet u een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen voordat u kunt trouwen of een partnerschap registreren.

Wanneer heb ik de verklaring geen schijnhuwelijk nodig?

U moet een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt:

 • gaan trouwen
 • een geregistreerd partnerschap aangaan
 • uw buitenlandse huwelijk in Nederland laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP)

Wat staat er in de Verklaring geen schijnhuwelijk?

Met de verklaring geeft u aan dat u niet alleen trouwt of een partnerschap aangaat om een verblijfsvergunning te krijgen. Bij een huwelijk of partnerschap hoeft alleen degene van u twee die de Nederlandse nationaliteit niet heeft, de verklaring af te leggen. Om een buitenlands huwelijk in Nederland te laten registreren moet u allebei de verklaring afleggen.

Wanneer is de verklaring geen schijnhuwelijk niet nodig?

 • Als u allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • Als allebei vreemdeling bent en allebei een reguliere verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd (document II).
 • Als u allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd (document IV).
 • Als u meer dan tien jaar geleden in het buitenland bent getrouwd en dat huwelijk nu in Nederland wilt laten registreren.
 • Als u een buitenlands huwelijk wilt laten registreren dat inmiddels is beëindigd.

De verklaring geen schijnhuwelijk afleggen

De Verklaring geen schijnhuwelijk moet u afleggen op het moment dat u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand uw huwelijk of partnerschap aankondigt. Of op het moment dat u uw buitenlandse huwelijk of partnerschap in Nederland wilt laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor moet u altijd eerst een afspraak maken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Verklaring geen schijnhuwelijk ondertekenen op gemeentekantoor

De verklaring krijgt u op het gemeentekantoor en kunt u daar invullen en ondertekenen.

Meenemen

 • Een kopie van de pagina's van uw paspoort waarop uw persoonsgegevens en uw foto staan
 • Een kopie van de pagina's van het paspoort van uw partner waarop zijn of haar persoonsgegevens en foto staan
 • Als u een buitenlands huwelijk wilt laten inschrijven in Nederland: bewijsstukken van dit huwelijk

Kosten

De Verklaring geen schijnhuwelijk is gratis.

Meer informatie

Meer informatie over trouwen of geregistreerd partnerschap in het buitenland vindt u op de website van de Rijksoverheid.