Rijden in het voetgangersgebied

Het centrum van Winterswijk heeft meerdere voetgangersgebieden. Bevoorradingsverkeer mag op bepaalde tijdstippen in het voetgangersgebied rijden. Als u buiten deze tijdstippen in het voetgangersgebied wilt rijden heeft u een ontheffing nodig.

Het centrum van Winterswijk heeft meerdere voetgangersgebieden. Bevoorradingsverkeer mag in het voetgangersgebied rijden:

 • van maandag tot en met donderdag: van 00.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 24.00 uur
 • op vrijdag van 00.00 tot 12.00 uur en van 21.00 tot 24.00 uur.

Tussen 12.00 en 18.00 uur is het dus niet toegestaan om door het voetgangersgebied te rijden om bedrijven te bevoorraden die in het voetgangersgebied liggen.

Er zijn twee soorten ontheffingen mogelijk:

Incidentele ontheffing

Aan een aanvrager kan een incidentele ontheffing worden verleend als:

 • dit noodzakelijk is in verband met verhuis-, (ver)bouw-, installatie- of reparatie- werkzaamheden en de goederen en de materialen en/of gereedschappen niet op andere wijze dan met een voertuig vervoerd kunnen worden; 
 • er sprake is van een andere omstandigheid die het berijden van het voetgangersgebied buiten de voorgeschreven bevoorradingstijden redelijkerwijs noodzakelijk maakt.
Vaste ontheffing

Een vaste ontheffing wordt uitsluitend verleend aan:

 • Vervoerders van de volgende producten: 
  • verswaren die aan de HCCP-normen moeten voldoen
  • geldtransport
  • cateringbedrijven (mits deze minimaal 25 % van de omzet bedragen)
  • transport van geneesmiddelen ten behoeve van een apotheek in het voetgangersgebied
 • Aanbieders van de volgende diensten:
  • netwerkbeheerders
  • beveiligingsdiensten
  • storingsdiensten
  • medische hulpverleners
  • taxibedrijven ten bhoeve van het vervoer van invalide personen
  • uitvaartondernemingen ten behoeve van uitvaarten bij de Sint Jacobuskerk
  • standplaatshouders van de warenmarkt voor zover nodig is om hun standplaats op de warenmarkt in te kunnen nemen

Daarnaast kunnen bewoners, bedrijven en instellingen met parkeergelegenheid op eigen grond een vaste ontheffing krijgen om met hun voertuig(en) de eigen parkeergelegenheid te kunnen bereiken. 

Een vaste ontheffing kunt u aanvragen voor de duur van maximaal twee jaar. 

Aanvragen ontheffing

Online ontheffing aanvragen 

U kunt de aanvraag ook doen aan de balie van het gemeentekantoor.

Kosten

De legeskosten voor het aanvragen van een ontheffing zijn € 25,50. U ontvangt hiervoor een acceptgiro.

Voorwaarden

In de beleidsregels staan de voorwaarden voor de ontheffing. Deze kunt u vinden op de website www.overheid.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening via telefoonnummer (0543) 543 543 of e-mail gemeente@winterswijk.nl.