Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u de tijdelijke verkeersmaatregelen in onze gemeente.

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele info

Boveltweg

In verband met het kappen van bomen is de Boveltweg tussen Hijinkhoekweg en Wiggersweg van 31 januari tot en met 4 februari afgesloten voor al het verkeer. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Ratumseweg

In verband met het leggen van kabels en leidingen is de Ratumseweg gefaseerd afgesloten van maandag 31 januari tot en met vrijdag 11 februari.

Lopende maatregelen

Vrijheidspark

In verband met het verkeersluw maken van het Vrijheidspark zijn de volgende maatregelen vanaf donderdag 29 juli van kracht:

  • Geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen tussen de Torenstraat en Wierengastraat;
  • Eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom-) fietsers op het gedeelte Jeugdkerkstraat tussen de  Schoolstraat en inrit oude ING;
  • Eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom-) fietsers op het gedeelte Schoolstraat tussen de Wierengastraat en Jeugdkerkstraat;
  • Tijdens afsluiting van de Torenstraat, de Burgemeester Bosmastraat aanmerken als doodlopende weg met uitzondering van (brom-) fietsers ter hoogte van de Wilhelminastraat. Parkeerplaatsen Raadhuis, Rabobank en stad Munster zijn bereikbaar.

Greversweg

Vanaf vrijdag 8 oktober 2021 is de overgang Greversweg definitief afgesloten voor alle verkeer.

Torenstraat

In verband met de warenmarkt is de Torenstraat vanaf inrit stad Munster op woensdagen en zaterdagen afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een wegsleepregeling.

 

 

.