Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u de tijdelijke verkeersmaatregelen in onze gemeente.

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele info

Klandermansweg

Vanaf 1 mei 2021 is er een parkeerverbod ingesteld voor de Klandermansweg tussen Wooldseweg en Veldhorstweg om de bermen te beschermen.

Tuinstraat

In verband met het Streetwise project is de Tuinstraat op vrijdag 9 april van 8.00 uur tot 14.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Lopende maatregelen

Albert Schweitzerlaan

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Albert Schweitzerlaan tot en met vrijdag 25 juni afgesloten voor al het verkeer. Er is een omleiding ingesteld.

Misterstraat

In verband met werkzaamheden is van maandag 8 maart tot en met vrijdag 7 mei op de Misterstraat de snelheid verlaagd naar 30 km/h. Dit geldt voor het gedeelte ter hoogte van huisnummer 162.

Wheme

Tijdens marktdagen is het eenrichtingsgedeelte op de Wheme naar de Markt afgesloten voor al het verkeer.

Burgemeester Bosmastraat

Burgemeester Bosmastraat is vanaf de Beukenhorstweg in verband met de warenmarkt op woensdag en zaterdag afgesloten voor al het verkeer. In verband met werkzaamheden aan het Vrijheidspark, is het kruispunt Burtgemeester Bosmastraat - Beukenhorstweg vanaf maandag 18 januari tot nader bericht afgesloten voor al het verkeer.

Torenstraat

Torenstraat is in verband met de warenmarkt op woensdag en zaterdag afgesloten voor al het verkeer. We maken u er op attent dat er een wegsleepregeling geldt.

Beukenhorstweg

In verband met de werkzaamheden aan het Vrijheidspark wordt het eenrichtingsverkeer op de Beukenhorstweg omgedraaid. De verplichte rijrichting is van de Burgemeester Bosmanstraat naar de Gasthuisstraat.

Wierengastraat, Balinkesstraat, Mevr. Kuipers-Rietbergplein

In verband met de aanleg van het Vrijheidspark fase 3 zijn de Wierengastraat, Balinkesstraat en Mevr. Kuipers-Rietbergplein tot en met 31 maart 2021 afgesloten voor al het verkeer.

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat.

Tangelder Gorusstraat

In verband met bouwwerkzaamheden in de Boterstraat is het eenrichtingsverkeer op de Tangelder Gorusstraat tot nader bericht tijdelijke omgedraaid.

 

 

 

 

.