Waarom een regenbooggemeente

Inwoners uit de LHBTI+ gemeenschap vroegen zich af of een gemeente nog iets meer deed dan af en toe de regenboogvlag ophangen. Politici in Oost Gelre en Winterswijk wilden meer aandacht voor diversiteit. Dat was het begin van ‘Op weg naar een regenbooggemeente’. De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk zochten elkaar op en brachten een grote groep actieve inwoners bijeen.

Enthousiast aan de slag

In 2021 is er met een enthousiaste groep mensen uit beide gemeenten gewerkt om tijdens Coming Out Day op maandag 11 oktober 2021 naar buiten te treden als regenbooggemeente. Vanaf dat moment wappert dagelijks de regenboogvlag bij het gemeentekantoor en het raadhuis. Met een regenboogzebrapad op de Stationsstraat tussen het NS station en het gemeentekantoor onderstrepen we dat Winterswijk een regenbooggemeente is.

Wat is er al, en wat kunnen we nog meer doen?

Samen is gekeken wat er allemaal gebeurt voor en door de LHBTI+ gemeenschap. En wat we nog meer kunnen doen van jong tot oud. Bijvoorbeeld in gesprek gaan met leerlingen van basis- en middelbare scholen. Het is belangrijk dat leerlingen met een LHBTI+ achtergrond zichzelf kunnen zijn. Ouderen helpen organisaties om samen een klimaat te creëren waar iedereen zich veilig voelt.

Thema ‘Zichtbaarheid’

Samen koos onze groep actieve inwoners ‘Zichtbaarheid’ als het centrale thema. Zichtbaar en trots zijn in de Achterhoek  als LHBTI+-er. Samen werkten zij aan een magazine. Dit magazine laat trotse Achterhoekers zien. En hoe inwoners, bedrijven, verenigingen en scholen bezig zijn om samen die regenbooggemeente Winterswijk en Oost Gelre vorm te geven. Onder het kopje ‘Magazine Trots in de Achterhoek’ tref je het pdf bestand aan van het magazine. Echt een aanrader om dit magazine te lezen, het staat boordevol informatie.

Trots in de achterhoek_woordmerk RGB

Fotobijschrift: Met de afbeelding Trots in de Achterhoek maken we zichtbaar dat we trots zijn op een ieder.