Projectsubsidie aanvragen

Voor een eenmalig project of activiteit vraagt u een projectsubsidie aan.

Onder het kopje 'Wat stuurt u mee?' staat welke bijlagen u moet uploaden bij de aanvraag.

Aanvragen projectsubsidie

Wat stuurt u mee?

  • Activiteitenplan (een overzicht van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, de doelgroep, de doelstelling van de activiteiten)
  • Begroting van het project met toelichting
  • Bewijs van eigendom of huur (als de subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan eigenaren of huurders van onroerende zaken)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er gegevens gewijzigd, voegt u dan ook de volgende documenten toe:

  • Oprichtingsakte of stichtingsakte
  • Statuten en huishoudelijk reglement
  • Uittreksel Kamer van Koophandel

Wanneer vraagt u subsidie aan?

  • Voor een project: uiterlijk 12 weken voor het begin van de activiteit
  • Voor onderhoud van een monument of voor het verbeteren van de gevel van een winkel- of horecapand: uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteit

Regels aanvragen projectsubsidie

De regels voor het aanvragen van een projectsubsidie kunt u nalezen in:

Meer informatie

Voor meer informatie over subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente: