Uittreksels, aktes

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente Winterswijk woont. Hierop staan persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboorteplaats, geboortedatum.

 • Meertalig modelformulier

  Het meertalig modelformulier is een vertaling van een document dat u bij de gemeente heeft aangevraagd. U vraagt een meertalig modelformulier aan bij de gemeente die ook het originele document heeft afgegeven. Het meertalig modelformulier kan niet als zelfstandig document worden gebruikt en moet altijd met het originele document ingeleverd worden.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Aanvragen uittreksel of afschrift geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, akte partnerschapsregistratie, ontbinding partnerschapsregistratie, overlijdensakte.

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen of opheffen

  Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken. U kunt de geheimhouding op ieder moment zelf weer opheffen.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Vraagt uw werkgever of een instantie om een verklaring omtrent het gedrag (VOG)? Dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente.

 • Verklaring van in leven zijn

  Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een verklaring dat u in leven bent. U vraagt dit aan bij de gemeente.

 • Handtekening legaliseren

  U kunt uw handtekening laten legaliseren door de gemeente als u moet aantonen dat uw handtekening van u is.

 • Waarmerken kopie van document

  Verklaring dat een kopie van een officieel document gelijk is aan het origineel

 • Nederlandse nationaliteit

  Bewijs van Nederlanderschap, Nederlander worden