Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen of opheffen

De gemeente registreert persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats in de Basisregistratie Personen (BRP). We zijn verplicht om deze gegevens door te geven aan instanties, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst. Zij hebben deze gegevens namelijk nodig voor het uitvoeren van hun wettelijke taak.

Er zijn ook instanties die we niet verplicht hoeven te informeren. U kunt ons vragen om uw gegevens uit de BRP voor deze instanties geheim te houden. Deze geheimhouding kunt u aanvragen voor uzelf en voor uw kinderen tot 16 jaar.  U kunt de geheimhouding op ieder moment zelf weer opheffen.

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens indienen of opheffen

U kunt een verzoek ook aan de balie of per brief doen:

 • Aan de balie: Maakt u hiervoor een afspraak. Neem uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee.
 • Schriftelijk: Stuur een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:
  Gemeente Winterswijk
  Anwoordnummer 46
  7100 VB  Winterswijk
  U hoeft in uw brief geen reden op te geven.

Waarvoor kunt u om geheimhouding vragen?

Als u geheimhouding aanvraagt, geven wij uw gegevens niet door aan:

 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen;
 • sport- en muziekverenigingen (of andere niet-commerciële instellingen);
 • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren (vooraf maken we wel een belangenafweging).

Deze geheimhouding blijft ook van kracht als u verhuist.

De gemeente verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren of commerciële instellingen.

Kosten

Het aanvragen of opheffen van geheimhouding is gratis.

Meer informatie

 • Meer informatie over het BRP-stelsel vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • Meer informatie over geheimhouding van BRP-gegevens vindt u op de website van de Rijksoverheid.