Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente Winterswijk woont. Hierop staan persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboorteplaats, geboortedatum. Een uittreksel dat u digitaal aanvraagt is goedkoper.

Online aanvragen

U kunt de volgende uittreksels BRP online aanvragen:

 • Standaard uittreksel BRP
 • Bewijs van in leven zijn (pensioenfonds)
 • Bewijs van in leven zijn (levensverzekering)
 • Uittreksel BRP met woonhistorie

Heeft u een ander uittreksel BRP nodig? Maakt u dan een afspraak om het uittreksel op het gemeentekantoor aan te vragen.

Uittreksel BRP online aanvragen

U logt in met DigiD, vult het formulier in en betaalt direct met IDEAL, Visa of Mastercard. U krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan.

Aanvragen op andere manier

Schriftelijk

Vraagt u een uittreksel BRP liever schriftelijk aan? Stuur dan een brief naar:

Gemeente Winerswijk
Team Burgerzaken
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Vermeldt u in de brief:

 • het onderwerp van de aanvraag (aanvraag uittreksel BRP)
 • uw naam en adres
 • de datum
 • uw handtekening

Meesturen

 • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs

Na ontvangst van uw aanvraag, sturen wij u de akte binnen enkele werkdagen op.

Aan de balie van het gemeentekantoor

Wilt u een uittreksel BRP op het gemeentekantoor aanvragen? Maakt u dan een afspraak. U krijgt het uittreksel meteen mee bij de aanvraag.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • U betaalt het uittreksel direct bij de aanvraag. In verband met het coronavirus vragen wij u dringend met pin te betalen.

Kosten

 • Een uittreksel BRP kost € 10,50
 • Een online aanvraag kost € 5,50

Pinnen Ja Graag

Uittreksel voor ander EU-land

Als u het uittreksel BRP in een ander EU-land wilt gebruiken, dan kan die autoriteit u vragen om bij het uittreksel een meertalig modelformulier in te leveren. Dit formulier is in het Nederlands en de taal van het land waar u het originele document moet inleveren.

Machtiging

Iemand anders kan een een uittreksel voor u aanvragen. Deze gemachtigde moet meerderjarig zijn.

De gemachtigde moet meenemen:

 • Brief met toestemming machtiging en reden van verzoek, door beiden ondertekend
 • Geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (degene die het uittreksel afhaalt)
 • Kopie van het geldige legitimatiebewijs van uzelf
Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om aan derden geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken.

Meer informatie

Website van de Rijksoverheid.